مجله نگاه شرقی

نقش برندسازی شخصی در استخدام

روُیِش
یکی از کاربردهای رایج برند شخصی، استفاده از این مفهوم در فضای کسب و کار برای استخدام و یا جلب نظر کارفرمایان و شرکت های برجسته است. امروزه شما برای تحت تأثیر قرار دادن کارفرمایان علاوه بر رزومه، می توانید از امکان بی نظیری چون برند شخصی نیز استفاده کنید. بنابراین داشتن یک نام تجاری مثبت همیشه راه گشاست اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که چگونه می توان نام خود را به عنوان یک برند ثبت و مه متر از آن حفظ کرد؟
برند شخصی شما گستره ی وسیعی را شامل می شود؛ حضور شما در شبکه های مجازی، ارتباط شما با کارفرمایان قبلی، شبکه کاری خود و نحوه ی تعامل با همکاران. هرکدام از این موارد می تواند به شما در رسیدن به نقطه مطلوب یعنی برندی با هویت مستقل و مشخص کمک کند. در ادامه نکاتی به اختصار در مورد هریک از موارد فوق در اختیار شما قرار می گیرد.

نظر دهید