مجله نگاه شرقی

تبلیغ همراه مشتری

پایش

تبلیغات بر بستر تلفن همراه

فراگیر شدن استفاده از گوشی های هوشمند و قابلیت های گوناگون آن ها، این دستگاه ها را به ابزاری برای تحقق اهداف بازاریابی تبدیل کرده است و آمارها حاکی از آن است که دنیا با شتاب به سمت تبلیغات موبایلی پیش می رود. در سال 2016 طبق گزارش آی ای بی، 51 درصد از کل بودجه تبلیغات به تبلیغات موبایلی اختصاص داده شد.

 

 

نویسنده: مرضیه جلالی ارانی

 

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  2. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید