مجله نگاه شرقی

فصل تغییر در راه است

پایش

امروزه رویکردهایی نوین در رفتار مصرف کننده، در ارتباط با کالاهای تندمصرف شکل گرفته است که اطلاع از آن ها برای بازاریابی و تبلیغات این کالاها ضروری به نظر می رسد. این رویکردها ترکیبی از مسائل جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، سلامت و … را در برم یگیرد و شناخت همه جانبه ای از بازار کالاهای تندمصرف فراهم می کند تا از این طریق بازاریابان بتوانند در دست یابی به اهداف فروش و برندسازی محصولات موفق شوند.

معیار انتخاب کالا

انبوه اطلاعاتی که از رسانه های مختلف به سمت مشتریان سرازیر می شود، آن ها را نسبت به سبد خرید خود حساس تر کرده است. معیارهای جدیدی در انتخاب کالا پدید آمده است و این اتفاق می تواند ساختار برندسازی کالاهای تندمرصف را دگرگون کند.

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:
1- از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
2- با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید