مجله نگاه شرقی

تاریخچه تبلیغات اینترنتی در ایران

کاوُش
به روایت علیرضا مجاهدی نسب

اولین تبلیغات فضای مجازی، به دوران تابلوهای اعلانات الکترونیکی (بی بی اس ها) مربوط می شود. این تابلوها در اوایل دهه 70 شمسی که هنوز دسترسی عمومی به اینترنت وجود نداشت و محیط های کاری کامپیوترها مبتنی بر سیستم عامل ام اس- داس بودند، رواج داشتند.
زمانی که از تبلیغات حرف می زنیم یعنی ابزاری که بتواند پیغام فرستنده را به گیرنده برساند. در آن سال ها هنوز استفاده کنندگان کامپیوتر انگشت شمار بودند و به دلیل تعداد اندک گیرندگان پیام، فرستنده پیام نیز در این فضا حضور فعالی نداشت. اولین تبلیغات فضای مجازی ایران، در واقع به انتخابات بین کاربران همین تابلوهای اعلانات الکترونیک، برای تعیین مدیران گروه های فعال مربوط می شود. بنابر ضرورت نظم دادن به پیام ها، لازم بود یک نفر مسئولیت مدیریت پیام ها و کاربران گروه ها را بر عهده بگیرد و به همین علت قرار شد که از بین کاربران، عده ای کاندید شده و بقیه به آن ها رأی بدهند.

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  2. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید