مجله نگاه شرقی

نازل شـدن بر آسـتانِ روان

کاوُش

چند باری سر تا ته قفسه را ورانداز می کنم؛ با این كه شامپو محصول گران قیمتی نیست ولی انگار قرار است مهم ترین تصمیم زندگی خود را بگیرم. بالاخره بعد از كلی دست دست كردن سراغ یك شامپو می روم و آن را در سبد خرید می گذارم. نمی دانم چه اتفاقی در پس پرده ذهنم افتاد كه به سراغ آن شامپو رفتم. این شامپو را پیش از این کجا دیده ام؟ در آگهی های تلویزیون یا موقع رفتن به محل كار رو ی بیلبورد بزرگراه؟ شاید هم آن والیبالیست مشهور با رسوخ به اعماق روانم، مرا راضی به این انتخاب كرده است؟ جواب دقیق را نمی دانم اما مطمئنم حالا یك تبلیغاتچی زیرک، از پشت میزش به من خیره شده و لبخندی از رضایت و پیروزی بر چهره دارد. واقعیت این است كه هر روز انتخاب كالاهای تند مصرف مانند همین شامپو، خمیردندان و شوینده ها با وجود ارزان بودنشان، ما را به چالش می كشند؛ اما به راستی چه اتفاقی می افتد که در نهایت دست به سمت قفسه می بریم و یک برند را انتخاب می کنیم؟

روان شناسی تبلیغات: هنر شناخت احساس و رفتار

تبلیغات به طور گسترده ای زندگی ما را در برگرفته است و الگوی مصرف، سبک زندگی و فرهنگ ما را شکل می دهد. روان شناسی تبلیغات، علم شناسایی اثر تبلیغات بر روی مصرف کنندگان است؛ به عبارت دیگر، این شاخه از علم روان شناسی، سعی در شناخت رابطه تبلیغات به عنوان محرك خرید و رفتار مصرف كننده به عنوان پاسخ را دارد. این علم می خواهد اثر تبلیغات را بر روندهای روانی درون فردی، میان فردی و در سطح گروهی شناسایی کند و در صورت امكان تحت تأثیر قرار دهد (فنیس و استروب، 2015).

 

نویسنده: رضا طیاری آشتیانی

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:
1- از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
2- با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید