مجله نگاه شرقی

افشاندن دانه بر بام دیجیتال

دیدگاه

نکاتی پیرامون نرخ تبدیل و بهبود آن


در ساده ترین شکل، معمولاً نرخ تبدیل را این گونه تعریف می کنند:

حاصل تقسیم تعداد افرادی که کار مشخص هدف گذاری شده ای (مثلاً عضویت، خرید محصول و…) را در یک سایت انجام می دهند بر تعداد بازدیدکنندگان همان سایت. اگر فقط مایل بودید که بدانید معنی نرخ تبدیل چیست تا همین جا متوجه شده اید و نیازی به مطالعه ادامه این یادداشت ندارید؛ اما اگر می خواهید با پیچیدگی های محاسبه نرخ تبدیل به شکل مؤثر آشنا شوید، بقیه این یادداشت را بخوانید.

یکی از سنجه های مهمی که هر بازاریاب دیجیتال می بایست به طور دائم درباره هر ابزار بازاریابی دیجیتال محاسبه کند، نرخ تبدیل است. با وجود این که به نظر می رسد این سنجه، ساده و به راحتی قابل محاسبه است اما محاسبه نرخ تبدیل واقعی و مؤثر، برای بازاریابان دیجیتال گاهی مانند یک معضل می شود. وقتی صحبت از «نرخ » می کنیم مشخصاً درباره حاصل تقسیم یک سنجه بر یک سنجه دیگر یا نسبت تحقق یک شرط یا شرایط خاص حرف می زنیم. مثلاً وقتی در بازاریابی ایمیلی نرخ کلیک را مطرح می کنیم، منظور تعداد کلیک ثبت شده تقسیم بر تعداد ایمیل ارسالی است که با درصد خطای بسیار کم، با واضح بودن و قابل ثبت بودن مفاهیمی مانند تعداد ایمیل فرستاده شده و تعداد کلیک قابل محاسبه است.

نویسنده: عطا بهاری

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  2. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید