مجله نگاه شرقی

دماسنج دیجیتال

دیدگاه

نگاهی به برخی از سنجه های تبلیغات دیجیتال

«آنچه را که نتوانی اندازه بگیری، نمی توانی بهبود بخشی »
پیتر دراکر

یک بیلبورد را در نظر بگیرید. آیا می توان گفت چند درصد از سرنشینان خودروهای عبوری آن را دیده اند یا به آن توجه کرده اند یا بعدها نسبت به آن واکنش نشان داده اند؟ می توان حدس هایی زد ولی عدد دقیقی را نمی توان بیان کرد. اگر هم بخواهیم دقت کار را بالا ببریم باید هزینه های زیادی برای تحقیقات صرف کنیم. این مثال چقدر در مورد یک صفحه از یک وب سایت صدق می کند؟ این جا، همان جایی است که تبلیغات دیجیتال به خوبی قدرت خود را به رخ می کشند. اگر بخواهیم تبلیغات سنتی را با دیجیتال مقایسه کنیم، مهم ترین مزیت تبلیغات دیجیتال سهولت بازخورد گرفتن از آن است؛ به عبارت دیگر تبلیغات دیجیتال تا حد زیادی «قابل اندازه گیری » است.

 
 

نویسنده: علی کاشی

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  2. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

 

نظر دهید