مجله نگاه شرقی

راهنمای طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال

دیدگاه
شاید در نگاه اول تبلیغ در فضای مجازی، ساده تر از سایر انواع تبلیغات به نظر برسد ولی این روش تبلیغاتی نیز الزامات خاص خود را دارد و موفقیت در آن نیازمند شناخت و تجربه است. اگر چارچوب مناسبی برای کمپین خود تدوین کنید و طبق برنامه پیش بروید، می توانید به هدف مورد نظر و حتی به هدفی فراتر دست پیدا کنید. این مقاله الگویی برای طراحی یک کمپین تبلیغاتی دیجیتال به شما ارائه می دهد تا یک کمپین دیجیتال را گام به گام از طراحی تا اجرا و ارزیابی به خوبی طی کرده و به نتایج مورد انتظار برسید.

تعریف کمپین تبلیغاتی دیجیتال

کمپین تبلیغاتی دیجیتال مجموعه اقدامات تبلیغاتی هماهنگی است که با هدف تعامل، تبدیل، دریافت ترافیک روی وب سایت و در نهایت درآمدزایی صورت می گیرد. این مجموعه اقدامات می تواند از طریق یک یا چندین کانال ارتباطی دیجیتال انجام شود.

 

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  2. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید