مجله نگاه شرقی

امتیاز تماشایی

چارسوُ


این روزها مردم زمان کمتری به تماشای تلویزیون اختصاص می دهند و این به معنای کمتر دیده شدن تبلیغات تلویزیونی است؛ این مسئله چالشی بزرگ برای تولیدکنندگان کالاهای تندمصرف به وجود آورده است. به همین دلیل مدیران شرکت نستله تصمیم گرفتند توجه خود را به تبلیغات دیجیتال در یکی از پرمخاط بترین فضاهای آنلاین یعنی بازی معطوف کنند.

 

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  2. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید