مجله نگاه شرقی

پرسشی نیست که آسان نشود

روش های ابتکاری برای انجام تحقیق

روش های معمول تحقیقات بازاریابی، برای رسیدن به پاسخ هر پرسشی کاربرد ندارد. گاهی اطلاعاتی مورد نیاز است که نمی توان با پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده و… به آن ها دسترسی پیدا کرد. در این مواقع باید یک روش ترکیبی و خلاقانه برای کسب اطلاعات ابداع شود. به خصوص در تحقیقات سازمانی و بازاریابی بنگاه به بنگاه این موضوع بیشتر نمود پیدا می کند چرا که گاهی در این موقعیت ها دسترسی به افراد و اطلاعات سخت تر است. در ادامه دو موردکاوی مطرح می شود که اطلاعات تحقیق خود را به روش های خلاقانه ای به دست آورده اند.

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. برای خرید این شماره از دوماهنامه اینجا کلیلک کنید.
  2. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  3. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید