مجله نگاه شرقی

نام و روغن

شرکت روغن موتور قطران کاوه، تولیدکننده روغن موتور از طریق بازیافت روغن های کارکرده است. تا سال ۱۳۸۸ عمده محصولات این شرکت به صورت بشکه و بدون نام و نشان به بازار عرضه می شد. مقدار ناچیزی از محصولات نیز با نام های مختلف که سنخیتی با هم نداشتند و تداعی کننده یک گروه محصول نبودند، وارد بازار می شدند. در سال 1388 یک تحقیق جامع میدانی برای رفتارشناسی مصرف کننده در زمینه روغن موتور در بین رانندگان تاکسی، رانندگان خودروهای شخصی، رانندگان ماشین های سنگین و تعویض روغنی ها انجام شد. نتایج اصلی تحقیقات میدانی نشان داد که سهم این شرکت در بازار کمتر از ۲ دهم درصد است و شهرت برند این شرکت در بازار نزدیک به صفر است. از سوی دیگر نتیجه تحقیقات حاکی از آن بود که بخشی از محصولات فله و بشکه ای بی نام این شرکت را خرده فروشان به نام شرکت های معتبر به مصرف کنندگان می فروشند و یا برخی شرکت های دیگر به صورت فله خریداری و پس از بسته بندی با نام خودشان به بازار عرضه می کنند. این موضوع نشان می داد محصولات این شرکت از کیفیت قابل قبولی برخوردار هستند بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده مقرر شد به جای بشکه های بی نام و یا فروش فله، محصولات شرکت در یک سبد برند متحدالشکل و شناسنامه دار در بسته بندی های ۴ لیتری یک شکل به بازار عرضه شود.

 

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. برای خرید این شماره از دوماهنامه اینجا کلیلک کنید.
  2. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  3. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید