مجله نگاه شرقی

دست هایت را به من بسپار

طراحی شعار تبلیغاتی نیازمند ذوق و خلاقیت است اما اگر خلاقیت با شناخت و ادراک مشتری همراه نباشد، شعار طراحی شده با وجود جذابیت احتمالی، در سطح باقی می ماند. شعاری که بتواند مشتری را درگیر کند و به سمت خرید کالا سوق بدهد می بایست از دل شناخت مشتری بیرون آمده باشد. اینجاست که تحقیقات بازاریابی نقش آفرینی می کند و برای طراحی یک شعار اثربخش، با نویسندگان شعار همراه می شود.

در سال ۱۳۸۴، شرکت دستکش حریر ایران با نام تجاری رز مريم یک کمپین تبلیغاتی به راه انداخت. در این میان چیزی که نیاز به آن به طور جدی احساس می شد، طراحی یک شعار تبلیغاتی بود. در ابتدا شعارهایی کلی و متفاوتی پیشنهاد شد که طبق معمول دارای وزن و قافیه بودند.

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. برای خرید این شماره از دوماهنامه اینجا کلیلک کنید.
  2. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  3. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید

نظر دهید