مجله نگاه شرقی

وقتی لایک ها اَلَک می شوند

کاربرد رسانه های اجتماعی در تحقیقات بازاریابی

بیش از 3 میلیارد حساب کاربری فعال در رسانه های اجتماعی سراسر جهان وجود دارد. از این رقم 40 میلیون حساب کاربری ایرانی هستند (اسمارت اینسایتس، ژانویه 2018 ). این رسانه ها الگوی ارتباطی را تغییر داده اند و کاربر در آن ها نه تنها به عنوان مصرف کننده، بلکه به عنوان تولیدکننده و نشردهنده اطلاعات حضور دارد. ماهیت تعاملی، غیررسمی و کاربر محور بودن رسانه های اجتماعی، داده های کیفی و عمیقی را از نگرش کاربران فراهم می کند. این ویژگی ها در کنار حجم وسیع مبادله اطلاعات و تعاملاتی که در این بسترها انجام می گیرد، آن ها را به ابزار بسیار مناسبی برای تحقیقات بازاریابی بدل کرده است.
 
 

نویسنده: سپیده عابدینی – دانشجوی دکتای مدیریت بازاریابی

 

 
 
 
 
 
 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. برای خرید این شماره از دوماهنامه اینجا کلیلک کنید.
  2. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  3. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید