مجله نگاه شرقی

به چشم خریدار

در سال 1396 بانک ملت تصمیم گرفت تا به محصولات خود، محصول جدیدی به نام پرنیان را اضافه کند. این محصول برای پاسخگویی به نیاز بانوان شاغل و خانه دار برنامه ریزی شده بود و ترکیب مناسبی از انواع خدمات و تسهیلات بانکی و بیمه ای را شامل می شد. جهت معرفی این محصول جدید، یک ویدیوی تبلیغاتی ساخته شد. پیش از پخش تلویزیونی این تبلیغ، پرسش هایی مطرح بود: آیا این تبلیغ می تواند اثربخش باشد؟ آیا این تبلیغ می تواند توجه بازار هدف را جلب کند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها قرار بر این شد که تبلیغ پیش از پخش، مورد آزمون قرار بگیرد. پس از بررسی انواع روش های تحقیقاتی، در نهایت تصمیم بر این شد به جای استفاده از رویکردهای سنتی (مانند مصاحبه، گروه کانون و پرسش نامه)، از روش های نوین و ابزارهای بازاریابی عصبی در این زمینه بهره گرفته شود. از این طریق میزان توجه و چگونگی احساس مخاطبان در هنگام تماشای ویدیوی تبلیغاتی تحلیل می شد و در صورت نیاز، صحنه هایی از تبلیغ مورد بازنگری و اصلاح قرار می گرفت.

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. برای خرید این شماره از دوماهنامه اینجا کلیلک کنید.
  2. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  3. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید