مجله نگاه شرقی

تسلط بر اعصاب مشتری

کاربرد عصب شناسی در تحقیقات بازاریابی

یکی از مسائل مهمی که در فرآیند تحقیقات بازاریابی باعث دشواری کار می شود، عدم اطمینان از صحت پاسخ های مصرف کنندگان به پرسش های تحقیق است. تقریباً تمام کسانی که با تحقیقات اجتماعی و رفتاری سر و کار دارند، در مورد درستی پاسخ هایی که در قالب فرم های نظرسنجی یا در جریان جلسات گروه کانونی و انواع مصاحبه ها دریافت می کنند، اطمینان کافی ندارند. بخشی از این عدم اطمینان مربوط به میزان حوصله و علاقه مندی شرکت کنندگان است. به این معنی که شرکت کنندگان ممکن است به دلیل کمبود وقت یا حوصله به صورت آگاهانه و از روی عمد، پاسخ های نادرست ارائه کنند. بخش دیگر نیز به ناآگاهی شرکت کنندگان از فرآیندهای درونی ذهنشان مربوط می شود که نتیجه آن ارائه پاسخ های نادرست است. بر همین اساس بسیاری از بزرگان بازاریابی معتقدند مصرف کنندگان آنچه را که می اندیشند، به زبان نمی آورند و به آنچه بر زبان می آورند، عمل نمی کنند. در واقع آن ها از آنچه می اندیشند و یا احساس می کنند، به طور کامل آگاه نیستند و نمی توانند منطق، احساسات و انگیزه های رفتار خود را به درستی بیان کنند.

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. برای خرید این شماره از دوماهنامه اینجا کلیلک کنید.
  2. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  3. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید