مجله نگاه شرقی

شرکت در تحقیق

نکاتی پیرامون تحقیقات بازاریابی بنگاه به بنگاه

بازاریابی بنگاه به بنگاه به واسطه تفاوت هایی که با بازاریابی بنگاه به مشتری دارد، روش ها و تحقیقات بازاریابی خاص خود را می طلبد. تحقیقات بازاریابی بنگاه به بنگاه، شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهد و از این رو نیاز به ابزارها و مهارت های متفاوتی دارد. این مقاله برخی از تفاوت ها و پیچیدگی های تحقیقات بازاریابی بنگاه به بنگاه را تشریح می کند.
 
 

نویسنده: رضا طیاری آشتیانی

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. برای خرید این شماره از دوماهنامه اینجا کلیلک کنید.
  2. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  3. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید