مجله نگاه شرقی

تبلیغ زیر تیغ تحقیق

کاربرد تحقیقات بازاریابی در تبلیغات

هر تبلیغی که ساخته می شود باید به شیوه ای مؤثر با مخاطب ارتباط برقرار کند. بنابراین لازم است که در ابتدا شناخت دقیقی از مخاطب به دست آید تا ارتباط مفید و مؤثری شکل گیرد. سؤالاتی از قبیل مخاطب کسب و کار شما چه کسی است؟ چندساله است؟ علایق او چیست؟ رسانه های مورد علاقه او کدام اند؟ و مانند این ها، تبلیغاتچی ها را بر آن می دارد تا از تحقیقات بازاریابی استفاده کنند و در مراحل مختلف، از ایده پردازی و ساخت تبلیغ گرفته تا انتخاب رسانه، انتشار و سنجش اثربخشی تبلیغ، به نتایج تحقیقات تکیه کنند.

 

نویسنده: فریما فهرست


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. برای خرید این شماره از دوماهنامه اینجا کلیلک کنید.
  2. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  3. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید