مجله نگاه شرقی

جیب خالی تحقیق عالی

تحقیقات بازاریابی با کمترین هزینه

در تفكر سیستمی، یك پیام زمانی اطلاع (اطلاعات) تلقی می شود كه بتواند در فرد یا سازمان شنونده تراكنش ذهنی و یا عکس العمل ایجاد كند. در غیر این صورت آن پیام ماهیت اطلاعاتی ندارد. تحقیقات بازاریابی با اجرای عملیات جمع آوری داده ها، پیام ها و یافته هایی كه به تنهایی معنی و مفهوم خاصی ندارند را دسته بندی می نماید و سپس در فرایند پردازشی و عموماً آماری تبدیل به اطلاعات می كند. این اطلاعات می تواند در فرایند تصمیم گیری قابل استفاده باشد. به عبارتی تحقیقات بازاریابی وسیله و ابزاری است كه نیازهای اطلاعاتی و تصمیم گیری سازمان ها را برطرف می كند. همان طور كه می دانیم طبق اصول روش شناسی تحقیق، راهكارها و روش های مختلفی برای انجام تحقیقات بازاریابی وجود دارد. با این وجود با شنیدن عبارت تحقیقات بازاریابی، به طور ناخودآگاه ذهنمان به سمت تحقیقات میدانی کشیده می شود كه بعضاً هزینه زیادی در بردارد. نكته اساسی این است كه بخش مهمی از هزینه های تحقیقات بازاریابی مربوط به جمع آوری داده ها می باشد. لذا در صورت استفاده از راهكارهایی كه بتواند داده های موردنیاز ما را با هزینه کمتری تأمین كند، انجام تحقیقات ارزان تر تمام خواهد شد. در ادامه چند راهکار به نسبت کم هزینه معرفی می شود كه می تواند به مدیران سازمان ها در اتخاذ برخی تصمیم ها كمك كند.

 

نویسنده: علیرضا حاتمی فر – مشاور و محقق بازاریابی

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. برای خرید این شماره از دوماهنامه اینجا کلیلک کنید.
  2. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  3. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید