مجله نگاه شرقی

معرفی انجمن جهانی ایزومار

E S O M A R

– ایزومار یک انجمن جهانی در حوزه تحقیقات بازار، تحلیل افکار عمومی و داده ها است. این مؤسسه در سال 1947 تأسیس شده است و اکنون با بیش از 70 سال سابقه به عنوان مرجع در حوزه تحقیقات بازار شناخته می شود. کلمه ایزومار مخفف عبارت انجمن اروپایی تحقیقات بازار و افکار عمومی است که در حال حاضر به انجمن جهانی تحقیقات بازار و تحلیل افکار عمومی تغییر نام داده است و مفاهیم تحقیقات بازار را در سطح بین المللی ارائه می دهد.

این انجمن بیش از 4900 عضو حقیقی و 550 عضو حقوقی در بیش از 130 کشور جهان دارد و افزون بر 40 هزار نیروی متخصص ایزومار 3 در زمینه داده ها، تحقیقات و تحلیل بازار در سراسر جهان مشغول به کار هستند.

انجمن ایزومار ضمن تنظیم قوانین و مقررات تحقیقات بازار در دنیا، بالاترین استاندارد در این زمینه را نیز معرفی می کند و با برنامه های آموزشی زمینه آشنایی محققان را با این استاندارد فراهم می سازد.

 

 

نویسنده: آناهیتا مهردوست

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. برای خرید این شماره از دوماهنامه اینجا کلیلک کنید.
  2. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  3. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید