مجله نگاه شرقی

درباره ما

چهارگوش جهان معطوف به نگاه است.

دوماهنامه نگاه شرقی یک نشریه‌ تخصصی در حوزه بازاریابی و تبلیغات است. این نشریه می‌کوشد قلمروی تبلیغات ایران و جهان را با نگاهی امروزی و ژرف مورد تحلیل قرار ­دهد و با نمایش افق­های نوین این حوزه چشم‌اندازی وسیع به روی مخاطبان خود بگشاید. پژوشگران و نویسندگان دوماهنامه‌ی «نگاه شرقی» با ارائه‌ی جنبه‌های‌ نظری و کاربردی علوم بازاریابی و تبلیغات، به دنبال ایجاد حلقه‌ی اتصالی میان علم و عمل هستند. میل به آموختن و ایجاد بینش عمیق در مخاطبان، جوهره­ی اصلی حرکت در ­ نگاه شرقی است.

صاحب امتیاز:  شرکت نگاه شرقی سبز
مدیر مسئول:  علی قیداری
سردبیر:  امیرعلی آقایاری
هیأت تحریریه:  امیرعلی آقایاری، مرتضی غفاری، پویا رئیسی، فریما فهرست، لیان رضوی، و شیما  قیداری
دبیر تحریریه:  فائزه مجدّمی
دبیر اجرایی:  شیما قیداری
مشاور سردبیر:  سعید آقایاری
ویراستار:  مرتضی غفاری
طراح نشانه:  مانی وطن زاد
مدیر هنری:  مهشـاد فریدفـر
تصویرساز جلد:  محبوبه مرتضوی
تصویر ساز: سارا صیدآبادی
عکاس:  غزاله باقرلو
وب سایت:  سمانه سلطانی
پشتیبانی:  سمانه کشاورز، سعید آزادگر و نسرین پرتوی فرد
لیتوگرافی:  نقش سبز
چاپ و صحافی:  شرکت مبینا چاپ
همکاران:  مریم مهاجر گنجه، علیرضا حاتمی فر، حمیدرضا قاضی مقدم، عرفان جلالی، سپیده عابدینی، آناهیتا مهردوست، رضا طیاری آشتیانی، عرفان آذرم سا، هیوا میرزایی، یاشار لطیف پور، امیر آزادگر، پویا زه فروش، الناز سلیمی، محمدمسعود محمودی و رضا داریوش