مجله نگاه شرقی

درباره ما-قدیمی

راهـــی بزن که آهی برســاز آن توان زد
شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد

با تلاش و کوشش، چیرگی بر رنج ها میسر می شود و با میل به تغییر و سد شکنی، نقطه های عطفی به وجود می آیند که پدیدآورنده ی افق های تازه هستند.
این نقطه ها، حد فاصل میان بخش های دیدنی و نادیدنیست که می توانند چشم دل آدمی را به خویش خیره نمایند.
تبلیغات و بازاریابی در حال حاضر، در تمامی فعالیت های کسب و کار و همچنین حوزه ی فرهنگ و هنر وارد شده است.
در این مسیر، کرانه هایی است که در آن به واسطه ی خلاقیت، هماهنگی و سازگاری، آثاری بدیع و تأثیرگذار خلق میشوند.
نگاه شرقی، تلاش دارد تا همچون شهرزاد قصه گوی ایرانی که از دیر باز همگان را همسفر فرهنگ، ادبیات و هنر کهن مشرق زمین نموده است، روایتی نو از تبلیغات و بازاریابی در جهان و ایران را راوی باشد.
تقارن آغاز انتشار نگاه شرقی با بهار طبیعت و سالی که به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» نامگذاری شده است سبب خواهد شد انگیزه و تلاش بیشتری در همکاران نگاه شرقی به وجود آید تا مطالب نشریه بتواند نقشی هر چند کوچک در توسعه و عملی شدن این شعار و ارتقای جایگاه تبلیغات و بازاریابی داشته باشد، چرا که اعتقاد داریم دانش به عنوان یک مزیت رقابتی می تواند
شتاب دهنده ی فعالیت های مؤثر و ماندگار باشد.
قطعاً راهی که در پیش گرفته ایم سخت و دشوار خواهد بود و مدد و همیاری عاشقان و عالمان را می طلبد.
بر آستان جانان گر سـر توان نهادن
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
امیر علی آقایاری سردبیر
نخستین گام همواره با دشواری های خاص خودش همراه است اما با این وجود لذت مکاشفه و قدم نهادن در مسیری تازه، حظی به ارمغان می آورد که می توانیم به یمن آن، اعتنایی به سرزنش های خارمغیلان نکنیم و به شوق کعبه قدم هایمان را بی پروا برداریم. ماهنامه ی
نگاه شرقی در حالی نخستین گامش را پیش می گذارد که رشد کم نظیر صنعت تبلیغات ایران در سالیان اخیر، نیاز به آشنایی و تأمل هر چه بیشتر در باب مفاهیم نظری این صنعت را مبرم کرده است. در حوزه ی نشر به مدد حضور برخی ناشران نیک اندیش شاهد رشدی سزاوار بوده ایم، باری این رشد بیشتر در بخش انتشار کتاب رقم خورده و در مطبوعات کشور جای خالی آن احساس می شود. نگاه شرقی سعی خود را خواهد کرد تا یکی از چندین و چند جای خالی را با حضور تمام قد خود پر کند و به جای شکوه از تاریکی، شمعی را که در توانش است، بیافروزد و برای دوام شعله هایش تلاش کند؛ صد البته که این مسیر با همکاری و مساعدت دوستان و صاحب نظران روشن تر خواهد گشت؛ ناگفته نماند که در همین شماره ی نخست نیز از مشورت با اهالی زبده ی نشر و تبلیغات بهره ی فراوان بردیم که جا دارد صمیمانه از آن ها قدردانی کنیم. همزمانی انتشار نخستین شماره ی مجله با فرارسیدن بهار طبیعت، پیام مهمی برایمان داشت و احساس خوشایندی را در میان اعضای ماهنامه ی نگاه شرقی به جا نهاد که امیدواریم با آروزهای نیک مخاطبان تداوم یابد؛ دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش.
علی قیداری مدیر مسئول