مجله نگاه شرقی

تعرفه آگهی

توضیحات

اندازه نشریه نگاه شرقی قبل از برش : 29 * 22/2 سانتی متر (عمودی) می باشد.

لطفاً هنگام طراحی خطای برش صحافی، تا 10 میلیمتر در نظر گرفته شود. به سفارش دهندگان آگهی 2 نسخه از نشریه تحویل خواهد شد.

ضریب خطای رنگی در چاپ تا حدود 15% خواهد بود.

فایل طرح با فرمت pdf یا tiff و با رزولوشن 300dpi ارسال شود.

لطفا همراه فایل اصلی، نمونه پرینت و فایل jpg طرح را هم ارسال کنید.

آگهی ها به صورت چهار رنگ چاپ می شوند.

چنانچه طرح با موضوع آگهی، با فضای کلی مجله متفاوت باشد، طرح یا موضوع طی توافقی دو جانبه تغییر خواهد کرد.