مجله نگاه شرقی

بوم برندسازی شخصی

بوم مدل کسب‌و‌کار (Personal Branding Canvas) یکی از کاربردی‌ترین مدل‌هایی است که برای ساماندهی ایده‌ها و فعالیت‌های برندسازی شخصی به کار می‌رود. شما می‌توانید از این مدل برای طراحی برند شخصی خود استفاده کنید و دستاورهای آن را در زندگی شغلی خود ببینید.

<a href=””><img alt=”” src=”” /></a>