مجله نگاه شرقی

رسانه های اجتماعی در گذر زمان

روُیِش
2002 – LINKEDIN شبکه اجتماعی متخصصان

2003 – MYSPACE شبکه سازی و به اشتراک گذاری عکس و فیلم

2003 – DELICIOUS نشانه گذاری صفحات اینترنتی و به اشتراک گذاشتن آن ها

2004 – FACEBOOK بزرگترین شبکه رسانه های اجتماعی

2004 – FLICKER به اشتراک گذتشتن عکس و فیلم

2004 – ORKUT دوست یابی و گفتگو با دوستان

2004 – CLOOB دوست یابی، تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم

2005 – REDDIT اخبار اجتماعی و سرگرمی

نظر دهید