مجله نگاه شرقی

نمایش درست ها از زیر درب

پایش

تبلیغات همگن

نتایج تحقیقات و بسایت پیج فیر بین سال های 2009 تا 2016 نشان می دهد که 600 میلیون کاربر در سطح جهان، تبلیغات ارائه شده در موبایل و دسک تاپ خود را مسدود کرده اند. این در حالی است که فقط در سال 2016 حدود 800 میلیارد دلار صرف تبلیغات دیجیتال در جهان شده است. این دو آمار نشان می دهد که از سویی تبلیغات دیجیتال رشد روزافزون و هزینه سرسام آور پیدا کرده است و از سوی دیگر بسیاری از کاربران از حجم بی اندازه این تبلیغاتِ عموماً غیرمرتبط به ستوه آمده و عطای آن را به لقایش بخشیده اند. تبلیغات همگن برای حل این چالش پدید آمده است. این نوع از تبلیغ می کوشد با هماهنگ کردن سبک و محتوای رسانه تبلیغاتی، پیام خود را به دست مخاطب هدف برساند و هزینه تبلیغات را بهینه کند.

 

 

نویسنده: سپیده عابدینی

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  2. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید