مجله نگاه شرقی

برندی به نام تو

دیدگاه
این مقاله آغازگر جنبش برندسازی شخصی است. تام پیترز در سال 1997 برای اولین بار در این مقاله مفهوم برند شخصی را مطرح و از استعاره ی انسان به عنوان یک برند رونمایی کرد. این مقاله پس از چاپ در مجله فست کمپانی، بلافاصله مورد توجه همگان قرار گرفت و الهام بخش مقالات، کتاب ها و سخنرانی های متعددی شد؛ تا جایی که می توان گفت تاریخ 20 ساله برندسازی شخصی با نام تام پیترز و این مقاله پیوند خورده است. در ادامه خلاصه ای از این مقاله معروف و راهکارهای کلیدی تام پیترز برای برندسازی شخصی را خواهید خواند.

اگر نگاهی به اطراف خود بیندازیم، خواهیم دید که برندهای تجاری دنیای ما را احاطه کرده اند. وقت آن رسیده است که من و شما از دنیای تجارت، برای زندگی شخصی خود درس بگیریم. فارغ از سن، موقعیت و تجارتی که به آن مشغولیم، همه باید اهمیت برندسازی را درک کنیم.
چرا که هر یک از ما مدیر بازاریابی خودمان هستیم و برندی به نام خود داریم. به عنوان یک کارمند، شما به هیچ شرکتی تعلق ندارید. عنوان شغلی تان تعریف کننده شما نیست و به شرح وظایف شغلی خود محدود نیستید؛ بله شما بازیکن آزاد زمین کسب و کارتان هستید؛
بازیکنی که می خواهد بهترین فصل خود را سپری کند، بهترین عملکرد را از خود نشان دهد و بهترین امتیازها را به ثبت برساند.
خبر خوب این است که هرکسی این امکان را دارد تا خود را مطرح کند.
هرکسی این فرصت را دارد که مهارت جدیدی یاد بگیرد و توانایی های خود را پرورش بدهد. هرکسی این شانس را دارد تا بین دیگران برجسته شود و برند خود را بسازد.

چه چیزی شما را متفاوت می کند؟

با شناسایی ویژگی های خاصی شروع کنید که شما را از رقیبان (یا همکاران تان) متمایز می کند. از نظر همکاران یا مشتریان شما، بزرگ ترین و مشخص ترین نقطه ی قوت شما کجاست؟ برجسته ترین ویژگی شخصیتی شما چیست؟ این اواخر برای مطرح کردن خود چه کاری انجام داده اید؟
به عنوان یک کارمند، موقعیت خود را در ساختار سازمانی شرکت نادیده بگیرید. عنوان شغلی خود را فراموش کنید و از خود بپرسید: چه کاری انجام بدهم تا یک ارزش قابل توجه، قابل اندازه گیری، متمایز و شاخص به ارمغان بیاورد؟ شرح وظایف خود را فراموش کنید و از خود بپرسید: چه کاری انجام داده ام که به آن افتخار می کنم؟ مهم تر از همه، پله های استاندارد نردبان پیشرفت شغلی خود را که تاکنون پیموده اید، فراموش کنید. این نردبان لعنتی را بسوزانید و از خود بپرسید: چه موفقیتی به دست آورده ام که بتوانم بی پروا به آن افتخار کنم؟ اگر می خواهید برند باشید، باید با تمام وجود بر آنچه خلق ارزش می کند، آنچه باعث افتخار است و مهم تر از همه، آنچه به شما اعتبار می بخشد متمرکز شوید.

نظر دهید