مجله نگاه شرقی

# اقلیمی _فکر _کن

چارسوُ

نگاهی به کمپین های آنلاین درباره تغییرات اقلیمی

در چند سال اخیر حساسیت مردم دنیا نسبت به تغییرات آب و هوایی و مسائل محیط زیست بیش از پیش افزایش یافته است. تعداد زیادی از چهره های معروف و مردمی با انگیزه های مختلف زیست محیطی در این زمینه مشارکت کرده اند و فعالیت آن ها نقش مهمی در شکل گیری سیاست های محلی، ملی و بین المللی ایفا کرده است. با این وجود هنوز بسیاری از مردم مشکلات و سیاست های تغییرات اقلیمی را انتزاعی و غیرقابل لمس می دانند. در واقع آن ها تصور می کنند که توانایی تغییر شرایط موجود را ندارند. در چنین شرایطی رسانه های آنلاین و اجتماعی می توانند نقش مهمی در تغییر این نگاه داشته باشند و مردم را به مشارکت هر چه بیشتر دعوت کنند.

 

 

نویسنده: مهسا محمدخانی

 

 


برای دریافت مقاله کامل می توانید:

  1. از طریق اپلیکیشن و یا وب سایت ماهنامه الکترونیکی را دریافت نمایید.
  2. با تکمیل فرم اشتراک ماهنامه، نسخه چاپی را دریافت نمایید.

نظر دهید