مجله نگاه شرقی

انجمن بین المللی تبلیغات

چارسوُ
انجمن بین المللی تبلیغات یک مؤسسه ی راهبردی در زمینه ی ارتباطات، بازاریابی و تبلیغات است. این نهاد بین المللی در سال 1938 میلادی در شهر نیویورک آغاز به کار کرد و در حال حاضر (2017) در سراسر دنیا فعالیت دارد. انجمن بین المللی تبلیغات برای هماهنگی با قوانین داخلی کشورها، ساختار اداری متفاوتی دارد و ممکن است در برخی از کشورها به صورت یک شرکت و در برخی دیگر در قالب یک سازمان علمی به فعالیت بپردازد. برگزاری سمینارها، دوره های آموزشی و فعالیت های تبلیغاتی با دامنه ی وسیع از جمله رسالت های این سازمان بین المللی است.

مأموریت و اهداف انجمن بین المللی تبلیغات شامل موارد زیر است:

  • ترویج نقش حیاتی تبلیغات به عنوان یک عنصر جدایی ناپذیر از اقتصادهای سالم و تأسیس رسانه های متنوع و مستقل
  • فراهم کردن فرصت بحث و گفتگو در رابطه با کاربرد بازاریابی حرفه ای و تأثیر آن بر دنیای پر تغییر کنونی
  • تشویق آموزش بیشتر و ترویج خود مقرراتی در تبلیغات
  • ترویج برندسازی و حمایت از آزادی در انتخاب مشتری و گفتمان تجاری
  • هدایت و رهبری در رشد حرفه ای از طریق آموزش ارتباطات و بازاریابی

این انجمن به فراخور زمان و با توجه به موقعیت اقتصادی هر کشور، فعالیت های مختلفی در دنیای تبلیغات انجام می دهد؛ تمام این فعالیت ها در جهت اهداف کلی و سازمانی این نهاد بین المللی توسط اعضا و شعبه هایش انجام می شود.

اولین گام ها

توماس آشوِل ناشر مجله ی صادرات و کشتیرانی در نیویورک، به دنبال ایجاد تحولی عظیم در بخش بازاریابی و تبلیغات بود. او با توجه به سابقه ی طولانی که در زمینه ی تجارت داشت، برای اجرایی کردن ایده هایش در تاریخ 8 آوریل 1938 دوازده مدیر تبلیغات در بخش صادرات را در باشگاه هاروارد نیویورک گرد هم آورد و از این طریق انجمن تبلیغات بین المللی تأسیس شد.

در ابتدا آنها مجبور شدند از نام «انجمن تبلیغاتِ صادرات» برای خود استفاده کنند؛ چرا که نام «انجمن بین المللی تبلیغات » قبلاً ثبت شده بود. در همان ابتدا بیش از 130 نفر در این انجمن مشغول به فعالیت شدند. نخستین رئیس انجمن شرلی وودِل بود که اولین تعریف را از ماهیت این انجمن ارائه داد: «سازمانی برای تبادل ایده ها و تجربیات که می کوشد بهره وری اعضای آن در زمینه ی تبلیغات خارجی ارتقا پیدا کند. » او ساختار سه جانبه ای را پیشنهاد کرد که متشکل از تبلیغ کنندگان، آژانس های تبلیغاتی، رسانه ها و نمایندگان آنها بود.

دوران رشد و توسعه

این سازمان تا دهه ی 50 میلادی گام های مهمی برای رسیدن به اهداف خود در جهت بین المللی تر شدن برداشت. در سال 1953 بیش از یک پنجم از مجموع 500 نفر عضو انجمن، در خارج از امریکا مشغول به فعالیت بودند. در سال 1958 وقتی بیستمین سالگرد فعالیت انجمن جشن گرفته می شد، تعداد کل اعضا به 1160 عضو رسیده بود که 600 نفر از آن ها در خارج از امریکا فعالیت داشتند. این موضوع نشان می دهد که تلاشهای این سازمان در جهت بین المللی شدن در این دهه بسیار مؤثر بوده است و این تغییرات در تعداد اعضای خارجی باعث شد تا نام این سازمان به نام کنونی تغییر کند. بخش اروپایی این انجمن در دهه ی 50 فعالیتش را آغاز و کنفرانس های متعددی برگزار کرد. تغییرات درون سازمانی برای ورود به دنیای تبلیغات و بازاریابی جهانی و خارج از مرزهای امریکا از میان همین کنفرانس ها کلید خورد. در دهه های 60 ، 70 و 80 میلادی شرایط برای این انجمن بین المللی بیشتر از گذشته فراهم شد تا به قلب تبلیغات و بازاریابی کشورهایی مانند ونزوئلا، مکزیک، هلند و سایر کشورها وارد شود. بین سال های 1980 تا 1990 برنامه های آموزشی مختلفی توسط این انجمن در نقاط متعدد دنیا آغاز شد و تدریس بازاریابی و ارتباطات با ارایه مدارک معتبر در دستور کار این سازمان قرار گرفت. انجمن بین المللی تبلیغات روند رو به رشد خود را تا سال 2000 ادامه داد. پس از آن سال این انجمن بر روی قدرتمندترکردن شعبه ها و سایر نهادهای وابسته در قاره های دیگر دنیا کار کرد تا بتوانند سیاست های بنیادی انجمن را در ابعاد جهانی اجرایی کنند.

دستاوردها

انجمن بین المللی تبلیغات در حال حاضر در بیش از 40 کشور دنیا فعالیت منسجم دارد و تعاریفی که این انجمن در حوزه ی تبلیغات وارد کرده است، بر نحوه ی استفاده ی بازاریابان از ارتباطات و تبلیغات تأثیر فراوانی گذاشته است. این انجمن همچنین تعاریف مشخصی برای یک سازمان تبلیغاتی و ساختار درونی آن تنظیم کرده و در اختیار اعضایش قرار داده است. برنامه های آموزشی این انجمن از سال 2008 گسترش پیدا کرد و از آن زمان این برنامه ها در تربیت نیروهای موردنیاز صنعت تبلیغات و ارتباطات نقش به سزایی داشته است.

نظر دهید