مجله نگاه شرقی

دسته‌بندی -رودررو

چند پرسش از بانوی پرسش ها
گفتگو با خانم پریسا پروشانی مؤسس نخستین شرکت تحقیقات بازاریابی در ایران

پریسا پروشانی متولد خرداد 1336 در تهران است. او پس از گرفتن مدرک دیپلم از دبیرستان رازی برای تحصیل در رشته روان شناسی به دانشگاه سوربن فرانسه می رود. در مدت تحصیل در دانشگاه این فرصت را پیدا می کند که به صورت پاره وقت در زمینه تحقیقات بازاریابی در...

حقایق مجازی

نشست تبلیغات دیجیتال در چند سال اخیر علم بازاریابی در ایران دستخوش تحولات و پیشرفت فراوانی شده است و پدیده نوین تبلیغات دیجیتال توانسته در این میان جایگاه مهمی به دست آورد؛ به طوری که اغلب مدیران کسب و کارهای مختلف به گزینه تبلیغات دیجیتال به عنوان...

آشکار و پنهان بسته ها به روایت شهرزاد اسفرجانی

شـاید صـدای ایـن نـبرد بـه گوش نرسـد اما در قفسـه های هر فروشـگاهی، جنگی تمام عیار میـان برندهای مختلفی کـه در کنار هم چیده شـده اند، در جریـان اسـت. هرکـدام از برندهـا سـعی می کننـد بـا ترفندی بر رقیبان خود پیروز شـوند و در سـبد خریـدار جای بگیرنـد...

برند شخصی خود را چگونه ایجاد کنیم و توسعه دهیم؟

سازمان قدرتمند را افراد قدرتمند می سازند، از این رو کوشش برای توسعه ویژگی های فردی از طریق کسب شایستگی ها و ایجاد برند شخصی در فضای رقابتی امروز، امری غیرقابل اجتناب است. در زمینه اهمیت برند شخصی، کاتلر تحقیقی را انجام داده است که نتایج آن بر...