مجله نگاه شرقی

دسته‌بندی -رویداد

اسکار اینترنت

معرفی جایزه وبی وبی یک جایزه بین المللی است که هر سال به بهترین آثار منتشر شده بر بستر اینترنت تعلق می گیرد. با توجه به گستردگی حیطه اینترنت و بستر وب، جایزه وبی در هفت بخش اصلی (و تعداد زیادی زیرمجموعه) به برگزیدگان اهدا می شود. این بخش ها به طور...

بَرندگان جایزه بُزرگ کِلیوُ در سال 2016

اسکارِ تبلیغات
جشنواره ی کِلیو بزرگ ترین و مطرح ترین رویداد رقابتی در دنیای تبلیغات است. هرساله آژانس های معتبر تبلیغاتی از سراسر دنیا آثار خود را در این جشنواره در معرض داوری قرار می دهند و برای تصاحب عنوان بهترین و