ماهنامه نگاه شرقی

درباره ما

چهارگوش جهان معطوف به نگاه است.

ماهنامه نگاه شرقی یک نشریه‌ تخصصی در حوزه بازاریابی و تبلیغات است. این نشریه می‌کوشد قلمروی تبلیغات ایران و جهان را با نگاهی امروزی و ژرف مورد تحلیل قرار ­دهد و با نمایش افق­های نوین این حوزه چشم‌اندازی وسیع به روی مخاطبان خود بگشاید. پژوشگران و نویسندگان ماهنامه‌ی «نگاه شرقی» با ارائه‌ی جنبه‌های‌ نظری و کاربردی علوم بازاریابی و تبلیغات، به دنبال ایجاد حلقه‌ی اتصالی میان علم و عمل هستند. میل به آموختن و ایجاد بینش عمیق در مخاطبان، جوهره­ی اصلی حرکت در ­ نگاه شرقی است.

صاحب امتیاز:  شرکت نگاه شرقی سبز
مدیر مسئول:  علی قیداری
سردبیر:  امیرعلی آقایاری
هیأت تحریریه:  امیرعلی آقایاری، مرتضی غفاری، علی کاشی، فائزه مجدّمی، لیان رضوی، الهام دولت آبادی، شیرین بیات و شیما  قیداری
دبیر تحریریه:  فائزه مجدّمی
دبیر اجرایی:  شیما قیداری
مشاور سردبیر:  سعید آقایاری
ویراستار:  مرتضی غفاری
طراح نشانه:  مانی وطن زاد
مدیر خلاقیت و مشاور هنری:  کیوان عابدی
مدیر هنری:  مهشاد فریدفر
طراح جلد:  کیوان عابدی
صفحه آرا:  یاشار لطیف پور
عکاس:  شایان خلیل بیگی، علیرضا عباس نمکی
وب سایت:  سمانه سلطانی
پشتیبانی:  سمانه کشاورز، سعید آزادگر و زهرا زمانی
لیتوگرافی:  نقش سبز
چاپ و صحافی:  شرکت مبینا چاپ
همکاران:  مریم مهاجر گنجه، علی آموزگار، عرفان جلالی، آناهیتا مهردوست، رضا طیاری آشتیانی، امیر تیمور عامری، پویا رئیسی، رضا داریوش و حسام شریفی