مجله نگاه شرقی

فرم اشتراک

جهت اشتراک در دو ماهنامه نگاه شرقی مسیر زیر را دنبال فرمایید:

  • با مراجعه با وب سایت www.negahesharghi.ir می توانید فرم اشتراک آنلاین را تکمیل و را ارسال نمایید. همچنین می توانید برگ اشتراک (در ماهنامه موجود است) و رسید بانکی را به نشانی: “تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان ناهید غربی، پلاک 29” و یا ایمیل subscribe@negahesharghi.ir ارسال نمایید.
  • از ارسال وجه نقد خودداری فرمایید.
  • هرگونه تغییر نشانی خود را سریعاً به دفتر نشریه به صورت کتبی، یا از طریق تلفن 5-26206042و یا ایمیل اطلاع دهید.